BLI MEDLEM

Medlemsskap för 2012 kostar 20:- per person.

From 2013-01-01 kostar årsmedlemsskapet 50:- per person.
Höjningen beror på Lindesbergs kommuns ändring i reglerna för föreningsbidrag.

Betalning sker kontant till kassör Olle Eriksson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar